เทพต่อ http://puthsaiyavej.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-10-2022&group=31&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-10-2022&group=31&gblog=12 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีสารทเดือนสิบ รับเปรต - ส่งเปรต ประจำปี พ.ศ.2565]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-10-2022&group=31&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-10-2022&group=31&gblog=12 Tue, 11 Oct 2022 5:18:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-10-2021&group=31&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-10-2021&group=31&gblog=11 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีสารทเดือนสิบ รับเปรต - ส่งเปรต ประจำปี พ.ศ.2564]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-10-2021&group=31&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-10-2021&group=31&gblog=11 Sat, 30 Oct 2021 1:14:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=10 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบประจำปี พ.ศ. 2563]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=10 Sun, 12 Sep 2021 6:03:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-01-2023&group=30&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-01-2023&group=30&gblog=17 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธี งานบุญไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี 2565]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-01-2023&group=30&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-01-2023&group=30&gblog=17 Thu, 12 Jan 2023 22:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=16-01-2022&group=30&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=16-01-2022&group=30&gblog=16 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธี งานบุญไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี 2564]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=16-01-2022&group=30&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=16-01-2022&group=30&gblog=16 Sun, 16 Jan 2022 23:52:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=15 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2563]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=15 Sun, 12 Sep 2021 20:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=14 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธี งานบุญไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2562]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=14 Sun, 12 Sep 2021 4:38:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=13 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธี งานบุญไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2561]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=13 Sun, 12 Sep 2021 4:38:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=12 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2560]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=30&gblog=12 Sun, 12 Sep 2021 4:42:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=11 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธี งานบุญไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2559 (5)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=11 Thu, 05 Jan 2017 1:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=10 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธี งานบุญไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2559 (4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=10 Thu, 05 Jan 2017 1:21:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-05-2022&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-05-2022&group=29&gblog=13 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญ ทำบุญวันมหาสงกรานต์ ผ้าถุง ผ้าโสร่ง 2565 (ส่งท้าย โควิด 19)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-05-2022&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-05-2022&group=29&gblog=13 Mon, 30 May 2022 21:09:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=11 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญ ทำบุญวันมหาสงกรานต์ ผ้าถุง ผ้าโสร่ง 2564 (ท่ามกลาง โควิด 19) พศ.2564]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=11 Mon, 10 May 2021 1:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=10 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA["มหาบุญ ทำบุญวันมหา สงกรานต์ ผ้าถุง ผ้าโสร่ง 2563"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=10 Mon, 10 May 2021 5:27:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-03-2022&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-03-2022&group=28&gblog=11 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญ วาเลนไทน์ ตรุษจีน ปี 2565 สำนักพุฒาเวทย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-03-2022&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-03-2022&group=28&gblog=11 Sat, 05 Mar 2022 1:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=28&gblog=10 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่หมอให้พร งานบญ วาเลนไทน์ ตรุษจีน ปี 2564]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=28&gblog=10 Sun, 12 Sep 2021 4:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-08-2022&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-08-2022&group=27&gblog=10 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ปี พ.ศ.2565]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-08-2022&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-08-2022&group=27&gblog=10 Tue, 02 Aug 2022 22:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-08-2015&group=23&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-08-2015&group=23&gblog=51 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[่มีทำบุญตักบาตรทุกอาทิตย์ จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-08-2015&group=23&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-08-2015&group=23&gblog=51 Mon, 03 Aug 2015 1:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-07-2015&group=23&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-07-2015&group=23&gblog=50 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงนี้ซื้อของถวายทวดหลายๆ อย่าง เป็นเดือนเกิดต่อด้วย อิอิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-07-2015&group=23&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-07-2015&group=23&gblog=50 Sat, 25 Jul 2015 1:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-07-2015&group=23&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-07-2015&group=23&gblog=49 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ นะ ซื้อข้าวสารไว้ตักบาตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-07-2015&group=23&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-07-2015&group=23&gblog=49 Tue, 21 Jul 2015 1:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-06-2015&group=20&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-06-2015&group=20&gblog=53 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดยอดพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ลงคาถาที่พรุให้ดวงขึ้น !! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-06-2015&group=20&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-06-2015&group=20&gblog=53 Sun, 07 Jun 2015 0:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=16-10-2015&group=20&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=16-10-2015&group=20&gblog=51 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้มีศิษย์มาให้ทำพิธ๊ ปลุกเสกกระจกแปดเหลี่ยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=16-10-2015&group=20&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=16-10-2015&group=20&gblog=51 Fri, 16 Oct 2015 1:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-07-2015&group=20&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-07-2015&group=20&gblog=50 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[วันคล้ายวันเกิด เทพต่อออ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-07-2015&group=20&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-07-2015&group=20&gblog=50 Sat, 11 Jul 2015 0:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-07-2015&group=20&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-07-2015&group=20&gblog=49 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ พุฒาเวทย์ ถูกหวย 1 กรกฎาคม 2558 จ้าา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-07-2015&group=20&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-07-2015&group=20&gblog=49 Wed, 01 Jul 2015 0:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-05-2015&group=20&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-05-2015&group=20&gblog=48 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิฐาน ขอทวดพี่หมอมา หลยางวดแล้ว นี่คือ ล๊อตเตอรี ที่ได้ถ่ายรูปไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-05-2015&group=20&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-05-2015&group=20&gblog=48 Thu, 14 May 2015 1:00:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-05-2015&group=20&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-05-2015&group=20&gblog=47 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำ Blog เสร็จปุ๊บ ถูกล๊อตเตอร์รีปั๊บ งวดที่ 2 พฤษภาคม 2558]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-05-2015&group=20&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-05-2015&group=20&gblog=47 Tue, 05 May 2015 0:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-09-2015&group=20&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-09-2015&group=20&gblog=35 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงนี้ คนทำพิธ๊เยอะมากกกก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-09-2015&group=20&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-09-2015&group=20&gblog=35 Mon, 21 Sep 2015 1:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=34 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อทำของขลังบูชาเอง เพราะทำเสื่อม 5555 คลาวนี้ได้มาจะระวังให้ดีครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=34 Fri, 11 Sep 2015 1:01:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=33 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังทำพิธี และปลุกเสกโมบายน้ำเต้าอีกอัน น่าจะอันสุดท้ายแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=33 Fri, 11 Sep 2015 1:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=32 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิษย์ฝากทำบุญเยอะมากกก จนไม่มีเวลาอัพ blog เลยย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=32 Fri, 11 Sep 2015 1:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=31 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิษย์ส่งยาไล่ยุงให่พี่หมอ จากเยอรมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=31 Fri, 11 Sep 2015 1:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=30 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงนี้งานเยอะ ค๊าบบบบบ พุฒาเวทย์ ดังสุดๆ 5555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=30 Fri, 11 Sep 2015 1:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=29 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพ blog เพราะ ทำพิธีเยอะมากมาก 55555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-09-2015&group=20&gblog=29 Fri, 11 Sep 2015 1:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-08-2015&group=20&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-08-2015&group=20&gblog=28 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... ขนนม ส่งของขลัง ชิลๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-08-2015&group=20&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-08-2015&group=20&gblog=28 Fri, 21 Aug 2015 1:02:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=20-08-2015&group=20&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=20-08-2015&group=20&gblog=27 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... พี่หมออบกงานบุญเด็กกำพร้า ต่อทำพิธีด้วยวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=20-08-2015&group=20&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=20-08-2015&group=20&gblog=27 Thu, 20 Aug 2015 1:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=20-08-2015&group=20&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=20-08-2015&group=20&gblog=26 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... สวดไซรปากเงินปากทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=20-08-2015&group=20&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=20-08-2015&group=20&gblog=26 Thu, 20 Aug 2015 1:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=19-08-2015&group=20&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=19-08-2015&group=20&gblog=25 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... ศิษย์ซื้อหมนมาฝากจาก Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=19-08-2015&group=20&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=19-08-2015&group=20&gblog=25 Wed, 19 Aug 2015 1:02:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=18-08-2015&group=20&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=18-08-2015&group=20&gblog=24 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... ซื้อต้นไม้ๆๆๆๆ รัวๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=18-08-2015&group=20&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=18-08-2015&group=20&gblog=24 Tue, 18 Aug 2015 1:02:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-08-2015&group=20&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-08-2015&group=20&gblog=23 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... ลืมใส่หมากพลู พวงมาลัย กะดอกไม้ ในพิธี เหอๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-08-2015&group=20&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-08-2015&group=20&gblog=23 Wed, 12 Aug 2015 1:02:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-08-2015&group=20&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-08-2015&group=20&gblog=22 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... ปลุกพระหลวงปู่ทวด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-08-2015&group=20&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-08-2015&group=20&gblog=22 Tue, 11 Aug 2015 1:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-08-2015&group=20&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-08-2015&group=20&gblog=21 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... มีคนเล่นของ พี่หมอเจ็บคอ ซื้อน้ำทำบุญ ได้หนังดู ไส้กรอกให้พี่หมอ 5555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-08-2015&group=20&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-08-2015&group=20&gblog=21 Mon, 10 Aug 2015 1:02:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-08-2015&group=20&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-08-2015&group=20&gblog=20 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... ดวงวิญญาณเริ่มมาให้ฝันพี่หมอแล้ว สาทรเดือนสิบใกล้มาแล้วจ้าาา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-08-2015&group=20&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-08-2015&group=20&gblog=20 Sat, 08 Aug 2015 1:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-08-2015&group=20&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-08-2015&group=20&gblog=19 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... ฝนตก หนาวๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-08-2015&group=20&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-08-2015&group=20&gblog=19 Fri, 07 Aug 2015 0:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-08-2015&group=20&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-08-2015&group=20&gblog=18 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... ฝนไม่ตกแต่หนาว ซื้อหมากฝรั่งแก้เคล็ดให้พี่หมอ อ่านเลย.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-08-2015&group=20&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-08-2015&group=20&gblog=18 Thu, 06 Aug 2015 0:58:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-08-2015&group=20&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-08-2015&group=20&gblog=17 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... วันหนาวๆ ฝนตก เปียก ซื้อไม้กวาดถวายพี่หมอด้วย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-08-2015&group=20&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-08-2015&group=20&gblog=17 Wed, 05 Aug 2015 0:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=04-08-2015&group=20&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=04-08-2015&group=20&gblog=16 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยะรายวัน.... วัน ชิลๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=04-08-2015&group=20&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=04-08-2015&group=20&gblog=16 Tue, 04 Aug 2015 0:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-08-2015&group=20&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-08-2015&group=20&gblog=15 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยะ รายวัน มีแก้บนคนมาขอลูกเพราะมีลูกยาก ตอนนี้ท้องแล้ว 2 เดือนกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-08-2015&group=20&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-08-2015&group=20&gblog=15 Mon, 03 Aug 2015 0:58:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-08-2015&group=20&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-08-2015&group=20&gblog=14 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... ดูดวง ทำบุญ แก้บน จ้าา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-08-2015&group=20&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-08-2015&group=20&gblog=14 Sat, 01 Aug 2015 0:58:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=31-07-2015&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=31-07-2015&group=20&gblog=13 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยศาสตร์รายวัน.... วันนี้ชิลๆ ไม่มีไรมาก 55555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=31-07-2015&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=31-07-2015&group=20&gblog=13 Fri, 31 Jul 2015 0:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-07-2015&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-07-2015&group=20&gblog=12 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าไสยะรายวัน....วันนี้ซื้อเทียน หลอดไฟ ให้พรศิษย์ เปียกฝน หนาว เวียนเที่ยนกะสาว 55555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-07-2015&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-07-2015&group=20&gblog=12 Thu, 30 Jul 2015 0:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=29-07-2015&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=29-07-2015&group=20&gblog=11 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนตก หนาวๆ ไปสำนักไม่ได้ 5555 แต่ลูกค้าโอนเงินทำบุญมาตลอดเวลา พรุ่งนี้เวียนเทียนด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=29-07-2015&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=29-07-2015&group=20&gblog=11 Wed, 29 Jul 2015 0:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=28-07-2015&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=28-07-2015&group=20&gblog=10 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนักได้ปลุกเสกน้ำมัน และล้างวิญญาณเด็กด้วย มีดูดวงจาก ฝรั่งเศส เยอรมัน ไทย มีทำบุญด้วย...อ่านเลย!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=28-07-2015&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=28-07-2015&group=20&gblog=10 Tue, 28 Jul 2015 0:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-06-2015&group=12&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-06-2015&group=12&gblog=67 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[<< My Story 1 - 26 ด้านล่าง จ้า >> ยังมีอีกหลาย ๆ หัวข้อที่ยังไม่ได้ลงเนื้อหานะครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-06-2015&group=12&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-06-2015&group=12&gblog=67 Thu, 25 Jun 2015 4:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=66 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[26. วิญญาณ “ ชิน ” มีตามธรรมชาติ และเป็นเครื่องมือของหมอเขมร โดนกันแบบไม่รู้ตัวเยอะมาก ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=66 Sun, 24 May 2015 4:54:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=65 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[25. ทำแท้งวิญญาณเด็กต้องแก้ !!! ด้วยไสยศาสตร์ท่านั้น บาปที่หนึ่งพ่อแม่เด็ก บาปที่สองคนพาไปทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=65 Sun, 24 May 2015 4:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=64 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[24. ค้าขายดีด้วยของคลัง ไซรปากเงินปากทอง ดักทรัพย์ น้ำมัน ใหญ่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=64 Sun, 24 May 2015 4:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=63 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[23.1 ทำเสน่ห์....ทำเสน่ห์....ทำเสน่ห์....ของหมอสายดำ กับ ของหมอสายขาวและคุณธรรมของอาจารย์ผม II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=63 Sun, 24 May 2015 4:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=62 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[23. ทำเสน่ห์....ทำเสน่ห์....ทำเสน่ห์....ของหมอสายดำ กับ ของหมอสายขาวและคุณธรรมของอาจารย์ผม I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=62 Sun, 24 May 2015 4:58:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=61 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[22. เจ้าแห่งป่าช้า “ผีเจ้าเปลว” (ผมขอพูดถึงให้น้อยที่สุด) “เพราะเป็นคาถาของผีหมอเลยต้องทำในป่าช้า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=61 Sun, 24 May 2015 4:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=60 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[21. พี่หมอโดนทวดด่า สะดุ่งตื่นกลางโบสถ์วัดล้าง “ทำไมเอาคาถาไปเล่นทำไม่เอาไปช่วยคน” พี่เข็ดเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=60 Sun, 24 May 2015 4:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=59 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[20. ชีวิตของหมอไสยศาสตร์ ทวด พี่หมอ เมียพี่หมอ และลูกๆ มีเรื่องตลกบ้าง แต่ผมไม่ได้ลบหลู่นะครับ !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=59 Sun, 24 May 2015 5:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=58 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[19. ตะลึงอีกครั้ง !!! เมื่อรู้ ขีดความสามารถของพี่หมอ เมื่อเที่ยบกับท่านอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=58 Sun, 24 May 2015 5:00:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=57 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[18. ผมตะลึง!! เมื่อรู้ว่าพี่หมอไม่ใช่แค่หมอไสยศาสตร์ธรรมดา ความเหนือชั้นของวิชาพลางตัวจากหมอคนอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=57 Sun, 24 May 2015 5:01:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=56 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[17. ผมสงสัย จนรู้มากกว่าการดูดวงของอาจารย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=56 Sun, 24 May 2015 5:01:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=55 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[16. สรุป พี่หมอเกิดมาเพื่อ “ช่วยคน” เป็นหมอสายขาว พลังจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=55 Sun, 24 May 2015 5:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=54 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[15. มีรูปถ่ายมันรูปเดียว รู้หมด !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=54 Sun, 24 May 2015 5:03:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=53 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[14. พี่หมอ นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ สุดยอดไปเลยครับ !!!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=53 Sun, 24 May 2015 5:04:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=52 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[13. อาจารย์ที่มหา’ลัย หัวเราะใส่ผม !!! ผมจะออก “พ๊อกเก็ตบุค” แน่ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=52 Sun, 24 May 2015 5:04:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=51 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[12. ผมถามมากจนโดนด่า ^^”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=51 Sun, 24 May 2015 5:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=50 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[11. NLP กับ ไสยศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=50 Sun, 24 May 2015 5:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=49 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[10. ต้องอ่าน!!!!! เรื่องธรรมดาของพี่หมอที่ทำผมอึ้งกิมกี่ อีกครั้งที่มหา’ลัย ผมแทบไม่เชื่อในสิงที่เก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=49 Sun, 24 May 2015 5:07:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=48 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[9. หนังสือเล่มรักสุดๆของผม Unlimited Power พี่หมออ่านไม่เกิน 1 ใน 4 ของบรรทัดและจิตเล็งทำผมทำผมอึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=48 Sun, 24 May 2015 5:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=47 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[8. เสียงแปลกๆ ในบ้านพี่หมอ กลางวังแสกๆ เป็กๆๆ 3-4 ครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=47 Sun, 24 May 2015 5:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=46 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[7. จากลูกค้าคนนึงของพี่หมอ กลายเป็นคนสนิทเหมือนญาติคนนึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=46 Sun, 24 May 2015 5:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=45 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[6. นักศึกษาสาวสวย สามคน ช็อก !!! ต่อหน้าพี่หมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=45 Sun, 24 May 2015 5:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=44 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[5. ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ “ทวด” ของพี่หมอ “แรกเท่ทวดยังยู้ ..."แม่พี่หมอบอกผม !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=44 Sun, 24 May 2015 4:25:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=43 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[4.1 อัศจรรย์แห่งการดูดวง หยั่งรู้ ดวงชาตาด้วยพลังจิต(เล็งเห็นภาพแล้วทาย) ผมแทบหงายหลัง II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=43 Sun, 24 May 2015 5:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=42 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[4. อัศจรรย์แห่งการดูดวง หยั่งรู้ ดวงชาตาด้วยพลังจิต(เล็งเห็นภาพแล้วทาย) ผมแทบหงายหลัง I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=42 Sun, 24 May 2015 5:16:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=40 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ 3.1 ครั้งแรกที่ผมไปเจอ หมอดู สุดท้ายเป็นหมอไสยศาสตร์ II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=40 Sun, 24 May 2015 5:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=39 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[3. ครั้งแรกที่ผมไปเจอ หมอดู สุดท้ายเป็นหมอไสยศาสตร์ I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=39 Sun, 24 May 2015 5:17:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=38 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[2. พวกทำเสน่ห์ ในโลกอินเตอร์เนท นิสัยแย่มาก ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=38 Sun, 24 May 2015 5:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=37 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงของคำว่า “ไสย” จากประสบการณ์ของผม ... อ่านจากผมได้เท่านั้นในโลกนี้ เชื่อสิ !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=37 Sun, 24 May 2015 5:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=36 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติของผมกับไสยศาสตร์พอสังเขบ ก่อนนะครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-05-2015&group=12&gblog=36 Sun, 24 May 2015 4:07:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=9 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบประจำปี พ.ศ. 2562]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=9 Sun, 12 Sep 2021 5:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=8 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบประจำปี พ.ศ. 2561]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=8 Sun, 12 Sep 2021 5:53:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=7 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2560]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-09-2021&group=31&gblog=7 Sun, 12 Sep 2021 5:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-10-2016&group=31&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-10-2016&group=31&gblog=6 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบประจำปี พ.ศ. 2559 (วันส่งเปรต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-10-2016&group=31&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-10-2016&group=31&gblog=6 Sat, 08 Oct 2016 1:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-09-2016&group=31&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-09-2016&group=31&gblog=5 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบประจำปี พ.ศ. 2559 (วันรับเปรต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-09-2016&group=31&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-09-2016&group=31&gblog=5 Tue, 27 Sep 2016 1:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-10-2015&group=31&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-10-2015&group=31&gblog=4 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบประจำปี พ.ศ. 2558 (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-10-2015&group=31&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-10-2015&group=31&gblog=4 Sat, 10 Oct 2015 1:27:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-10-2015&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-10-2015&group=31&gblog=3 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบประจำปี พ.ศ. 2558 (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-10-2015&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=01-10-2015&group=31&gblog=3 Thu, 01 Oct 2015 1:27:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=13-06-2015&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=13-06-2015&group=31&gblog=2 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีงานบุญสาทรเดือนสิบประจำปี พ.ศ. 2557 รับเปรต-ส่งเปรต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=13-06-2015&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=13-06-2015&group=31&gblog=2 Sat, 13 Jun 2015 1:27:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=31&gblog=1 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมงานทำบุญสาทรเดือนสิบประจำปี 2556 รับเปรต-ส่งเปรต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=31&gblog=1 Tue, 12 May 2015 1:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=9 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธี งานบุญไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2559 (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=9 Thu, 05 Jan 2017 1:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=8 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธี งานบุญไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2559 (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=8 Thu, 05 Jan 2017 1:21:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=7 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธี งานบุญไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2559 (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2017&group=30&gblog=7 Thu, 05 Jan 2017 1:21:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2016&group=30&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2016&group=30&gblog=6 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธีไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2558 ^^ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2016&group=30&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=05-01-2016&group=30&gblog=6 Tue, 05 Jan 2016 1:21:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-01-2016&group=30&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-01-2016&group=30&gblog=5 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธีไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2558 ^^ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-01-2016&group=30&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-01-2016&group=30&gblog=5 Sun, 03 Jan 2016 1:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-01-2016&group=30&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-01-2016&group=30&gblog=4 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธีไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2558 ^^ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-01-2016&group=30&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=03-01-2016&group=30&gblog=4 Sun, 03 Jan 2016 1:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-12-2015&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-12-2015&group=30&gblog=3 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญพิธีไหว้ครู ไหว้ทวดประจำปี พ.ศ. 2558 ^^ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-12-2015&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=08-12-2015&group=30&gblog=3 Tue, 08 Dec 2015 1:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=30&gblog=2 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานร่วมทำบุญไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2557]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=30&gblog=2 Tue, 12 May 2015 1:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=30&gblog=1 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานร่วมทำบุญไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2556]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=30&gblog=1 Tue, 12 May 2015 1:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=9 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญ ทำบุญวันมหา สงกรานต์ ผ้าถุงคนแก่ 2562]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=9 Mon, 10 May 2021 5:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=8 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญ ทำบุญวันมหาสงกรานต์ ผ้าถุง ผ้าโสร่ง 2561]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=8 Mon, 10 May 2021 5:21:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=7 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญวันมหา สงกรานต์ ผ้าถุง ผ้าโสร่ง 2560]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2021&group=29&gblog=7 Mon, 10 May 2021 5:16:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=17-04-2016&group=29&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=17-04-2016&group=29&gblog=6 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญ วันมหาสงกรานต์ พศ.2559]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=17-04-2016&group=29&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=17-04-2016&group=29&gblog=6 Sun, 17 Apr 2016 1:25:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-06-2015&group=29&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-06-2015&group=29&gblog=5 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมงานทำบุญสงกรานต์ประจำปี 2558]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-06-2015&group=29&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-06-2015&group=29&gblog=5 Sun, 14 Jun 2015 1:25:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=29&gblog=2 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญ ทำบุญ สงกรานต์ ปี พ.ศ. 2557]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=29&gblog=2 Tue, 12 May 2015 1:25:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=29&gblog=1 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาบุญ ทำบุญ สงกรานต์ ปี พ.ศ. 2556]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=29&gblog=1 Tue, 12 May 2015 1:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-03-2021&group=28&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-03-2021&group=28&gblog=9 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่หมอให้พร งานบญ วาเลนไทน์ ตรุษจีน ปี 2561]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-03-2021&group=28&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=14-03-2021&group=28&gblog=9 Sun, 14 Mar 2021 5:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=15-03-2021&group=28&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=15-03-2021&group=28&gblog=6 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบญ วาเลนไทน์ ตรุษจีน ปี 2563]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=15-03-2021&group=28&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=15-03-2021&group=28&gblog=6 Mon, 15 Mar 2021 5:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=15-03-2021&group=28&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=15-03-2021&group=28&gblog=5 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบญ วาเลนไทน์ ตรุษจีน ปี 2562]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=15-03-2021&group=28&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=15-03-2021&group=28&gblog=5 Mon, 15 Mar 2021 5:06:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-02-2016&group=28&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-02-2016&group=28&gblog=3 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[พิธีงานบุญไหว้วันตรุษจีน ปี พ.ศ. 2559]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-02-2016&group=28&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-02-2016&group=28&gblog=3 Tue, 02 Feb 2016 1:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=28&gblog=2 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[พิธีงานบุญไหว้วันตรุษจีน ปี พ.ศ. 2558]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=28&gblog=2 Tue, 12 May 2015 1:23:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=28&gblog=1 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[พิธีงานบุญไหว้วันตรุษจีน ปี พ.ศ. 2557]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=28&gblog=1 Tue, 12 May 2015 1:23:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=9 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ไข่ ข้าวสาร ฯลฯ. ปี พ.ศ.2564 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=9 Thu, 02 Sep 2021 14:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=8 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ปี พ.ศ.2563 .....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=8 Thu, 02 Sep 2021 5:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=7 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ปี พ.ศ.2562]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=7 Thu, 02 Sep 2021 5:41:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=6 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ปี พ.ศ.2561 ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=6 Thu, 02 Sep 2021 5:38:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=5 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ปี พ.ศ.2560]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=02-09-2021&group=27&gblog=5 Thu, 02 Sep 2021 5:35:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-08-2016&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-08-2016&group=27&gblog=4 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[งานบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ปี พ.ศ.2559 จ้าาา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-08-2016&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-08-2016&group=27&gblog=4 Sat, 06 Aug 2016 11:36:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-07-2015&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-07-2015&group=27&gblog=3 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[(2) เชิญศิษย์ร่วมงานทำบุญเข้าพรรษา รับพร ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-07-2015&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=30-07-2015&group=27&gblog=3 Thu, 30 Jul 2015 1:26:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-07-2015&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-07-2015&group=27&gblog=2 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[(1) เชิญศิษย์ร่วมงานทำบุญเข้าพรรษา รับพร ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-07-2015&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-07-2015&group=27&gblog=2 Mon, 27 Jul 2015 1:26:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=27&gblog=1 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมงานทำบุญเทียนพรรษาประจำปี 2557]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=27&gblog=1 Tue, 12 May 2015 1:26:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=31-07-2016&group=25&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=31-07-2016&group=25&gblog=4 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญสมทบทุน ปลุกเสกรุปปั้นไก่ ตัวใหญ่ ถวายไอไข่ จ้าาา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=31-07-2016&group=25&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=31-07-2016&group=25&gblog=4 Sun, 31 Jul 2016 1:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=18-05-2015&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=18-05-2015&group=25&gblog=2 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกศิษย์แก้บน ทำบุญซุ้มถวายแด่ทวดพี่หมอ จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=18-05-2015&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=18-05-2015&group=25&gblog=2 Mon, 18 May 2015 1:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=25&gblog=1 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญกันสาดให้วัด ที่พี่หมอทำพิธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=12-05-2015&group=25&gblog=1 Tue, 12 May 2015 1:27:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-05-2015&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-05-2015&group=23&gblog=2 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ วันฉัตรมงคลพอดี ..ได้อิ่มบุญ ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-05-2015&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=06-05-2015&group=23&gblog=2 Wed, 06 May 2015 1:19:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-07-2015&group=20&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-07-2015&group=20&gblog=9 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่สำนัก มีทำพิธีไหว้ทวด ดูดวง แก้บน ต่อซื้อเทียนพรรษาด้วยยย ลายมังกรเลยยย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-07-2015&group=20&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=27-07-2015&group=20&gblog=9 Mon, 27 Jul 2015 0:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-07-2015&group=20&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-07-2015&group=20&gblog=8 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ครบเลยวันนี้ ดูดวง ทำบุญ มีคนโดนของ ลูกค้าลืมแจ้งโอน แบบว่าเยอะ 55555555555555555555 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-07-2015&group=20&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=25-07-2015&group=20&gblog=8 Sat, 25 Jul 2015 0:59:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-07-2015&group=20&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-07-2015&group=20&gblog=7 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ ดูดวงสาวแบงค์ อดซื้ออาหารหมา สาวเยอรมันเลื่อนไปวันอังคารหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-07-2015&group=20&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=24-07-2015&group=20&gblog=7 Fri, 24 Jul 2015 0:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=23-07-2015&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=23-07-2015&group=20&gblog=6 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ ดูดวง ทำบุญ รัวๆๆๆ เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=23-07-2015&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=23-07-2015&group=20&gblog=6 Thu, 23 Jul 2015 0:59:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=22-07-2015&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=22-07-2015&group=20&gblog=5 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ มีส่งน้ำมันไปเยอรมัน ซื้อของตักบาตรเพิ่ม พี่หมอเปิดแค่ครึ่งวันหลังเอง...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=22-07-2015&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=22-07-2015&group=20&gblog=5 Wed, 22 Jul 2015 0:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-07-2015&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-07-2015&group=20&gblog=4 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ งานที่สำนักเยอะ แต่ดันตื่นสาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-07-2015&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=21-07-2015&group=20&gblog=4 Tue, 21 Jul 2015 0:59:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-07-2015&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-07-2015&group=20&gblog=2 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเกิดจ้าา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-07-2015&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=11-07-2015&group=20&gblog=2 Sat, 11 Jul 2015 0:59:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-06-2015&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-06-2015&group=20&gblog=1 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องเรื่องเล่ารายวัน ห้องนี้ คือ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-06-2015&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=07-06-2015&group=20&gblog=1 Sun, 07 Jun 2015 1:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=09-09-2014&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=09-09-2014&group=12&gblog=8 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงตอบรับจากลูกศิษย์ ที่มาดูดวง ทำพิธีต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=09-09-2014&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=09-09-2014&group=12&gblog=8 Tue, 09 Sep 2014 5:21:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2015&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2015&group=8&gblog=1 http://puthsaiyavej.bloggang.com/rss <![CDATA[สมุดเยี่ยมชม จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2015&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puthsaiyavej&month=10-05-2015&group=8&gblog=1 Sun, 10 May 2015 2:16:28 +0700